Dienstenwijzer

evofenedex verzekeringen is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag informeren wij u over onze werkwijze. Hierin staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Daarnaast hecht de verzekeringsbedrijfstak waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden.

Onze dienstverlening

Hierbij treft u onze dienstenwijzer aan. In dit document geven wij informatie over onder andere: algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.